KANIA, a.s. – projekce a inženýring

Poskytujeme komplexní služby v oblasti investiční výstavby: od zpracování architektonických studií, přes projektovou dokumentaci pro územní řízení, zajištění stavebních povolení, až po realizační dokumentaci staveb včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru.

Rozsah našich zkušeností zahrnuje stavby občanské vybavenosti, stavby pro bydlení, průmysl a dopravní a technickou infrastrukturu. Zpracováváme také urbanistické studie a studie rozvojových zón.

Zvláštní důraz klademe na konzultační činnost, poskytujeme služby při výstavbě velkých investičních celků. Připravujeme studie proveditelnosti a pomáháme investorům při výběru lokalit pro investiční záměry.

Mezi naše klienty patří významné firmy, developerské společnosti, obce, města i kraje.

Podrobné reference včetně vizualizací a popisu řešení: