Loading...
O nás 2017-09-05T01:12:56+00:00

ČÍM SE ZABÝVÁME?

Poskytujeme komplexní služby v oblasti investiční výstavby, od zpracování investičních záměrů, architektonických studií, přes projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení až po dokumentaci pro provádění staveb včetně inženýrské činnosti a autorského dozoru.

Rozsah našich zkušeností zahrnuje stavby občanské vybavenosti, stavby pro bydlení, průmysl a dopravní a technickou infrastrukturu. Ze staveb občanské vybavenosti se specializujeme na zařízení pro poskytování zdravotnické péče.

Zvláštní důraz klademe na konzultační činnost, poskytujeme služby při výstavbě velkých investičních celků. Připravujeme studie proveditelnosti a pomáháme investorům při výběru lokalit pro investiční záměry.

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST

V rámci Operačního programu zaměstnanost realizujeme projekt na vzdělávání zaměstnanců v oblasti obecné IT; měkké a manažerské dovednosti; účetní a jiné odborné vzdělávání. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Do projektu bude zapojeno celkem 18 zaměstnanců žadatele. Projekt je z 85 % financován ze zdrojů EU.

Název projektu: Vzdělávání – KANIA a.s.
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005393
Období realizace: 1. 2. 2017 – 31. 1. 2018